Øvelse
hver onsdag kl 18:45-21:00
på Raumyr skole
Ny webside:
blandakoret.no
Oppstart etter ferien
22.august
90 års jubileumskonsert
lørdag 24 november på Musikkteateret

Kontakt oss:

Se oss på facebook Facebook

Vei til
øvingslokalet vårt
Grasrotandel free counters
fra 25.07.2011


Dirigent

Dirigent Signe Lise Holm

Dirigent Signe Lise Holm (tlf 92 68 44 77) overtok det musikalske ansvaret for koret i 1996. Hun er utdannet musikk- og dramapedagog, har tidligere dirigenterfaring fra flere korps og kor og har de siste par årene vært dirigent og instruktør for Kongsbergs yngste strykere. Hun dirigerer også "Åpent kor" som er Kongsbergs pensjonistkor. Hun er ansatt ved Kongsberg Kulturskole. I rekken av tidligere dirigenter kan nevnes Heinz Herresthal, Trygve Hoff, Anton Reinholdtsen og Liv Hukkelberg.